Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni

Rada Nadzorcza Spółdzielni Produkcyjno-Handlowej "Jedność" w Gorlicach ul.A.Mickiewicza 22 38-300 Gorlice ogłasza nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni.
Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać w Sekretariacie SPH "Jedność" ul.A.Mickiewicza 22 Gorlice w zamkniętej kopercie  z oznaczeniem " Nabór na Prezesa Zarządu" lub elektronicznie na adres e-mail: zarzad@jednosc.gorlice.pl w terminie do 30.07.2022 roku.

Informacje o warunkach naboru oraz wymaganych dokumentach dostępne w
Sekretariacie Spółdzielni Gorlice ul.A.Mickiewicza 22 oraz na stronie www.jednosc.gorlice.pl w zakładce praca.


OGŁOSZENIE

 SPH  "JEDNOŚĆ" W GORLICACH WYNAJMIE LOKAL O POWIERZCHNI 12m2 /DAWNY PUNKT LOTTO/  UL.BIECKA 10, INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU 18 353 68 00


                                 
© 2022 Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa "JEDNOŚĆ"

Opracowanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne