O firmie » Historia » Historia firmy

Ruch spółdzielczy w dawnym powiecie gorlickim zapoczątkował, utworzony końcem XIX wieku, przez dyrekcję Rafinerii Nafty w Gliniku  Mariampolskim, konsum wielobranżowy.

 

W 1919 roku został przekształcony w spółdzielnię zrzeszoną w Związku „Społem” pod nazwą Spółdzielnia Spożywców „Naprzód”.

 

Wybuch drugiej wojny światowej spowodował przejęcie Spółdzielni przez okupanta i ograniczenie handlu do dystrybucji towarów reglamentowych.

 

W dniu 8 grudnia 1942 roku za zgodą władz okupacyjnych powstała Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Jedność”.

 

W dniu 6 października 1948 roku Spółdzielnia „Jedność”, jako najprężniejsza gospodarczo i organizacyjnie, przejęła wszystkie spółdzielnie spożywców na terenie Gorlic i okolic: „Naprzód”, „Siła” i Spółdzielnię Robotniczo-Włościańską w Zagórzanach, przekształcając się w Powszechną Spółdzielnię Spożywców „Społem” w Gorlicach.

Decyzją władz centralnych doszło do przekształcenia, z dniem 1 kwietnia 1968 roku, PSS „Społem”  w Gorlicach na Oddział Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Rzeszowie.

Zmiany ustrojowe pozwoliły na powrót do dawnych wypróbowanych form i przywrócenia demokracji wewnątrz spółdzielczej. W dniu 19 maja 1983 roku podjęto uchwałę o utworzeniu Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Gorlicach.

Dostosowując się do transformacji gospodarczej kraju, do nowych realiów rynkowych i rosnącej konkurencji, przeprowadzono radykalne zmiany organizacyjne i z dniem 2 stycznia 1991 roku przekształcono PSS „Społem” w Spółdzielnię Produkcyjno – Handlową  „Jedność”, powracając do pierwotnej nazwy.

Do chwili obecnej Spółdzielnia przeżywała lepsze i gorsze lata. Dokonano wielu zmian organizacyjnych, wyremontowano placówki detaliczne wprowadzając ich jednolity wystrój.

Na progu 90 roku istnienia, Spółdzielnia liczy 7 placówek detalicznych, 2 kioski firmowe i 3 zakłady produkcyjne. Zatrudnia 150 pracowników. Staramy się miło, profesjonalnie obsługiwać naszych klientów detalicznych, dostarczać odbiorcom pieczywo i wyroby ciastkarskie, produkty najwyższej jakości oparte na tradycyjnych ekologicznych recepturach.

Chcemy nadal być częścią gorlickiego handlu spożywczego i produkcji piekarsko – ciastkarskiej.


© 2020 Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa "JEDNOŚĆ"

Opracowanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne