O firmie

O firmie

Działamy nieprzerwanie od 1919 roku

Pieczemy najwyższej jakości pieczywo, drożdżówki, ciasta i ciastka oraz prowadzimy handel detaliczny, a w przeszłości prowadziliśmy także inne formy działalności. Koleje losu sprawiły, że na przestrzeni ponad 100 lat firma działała pod różnymi nazwami i w różnych warunkach społeczno-politycznych, jednak nigdy nie zaprzestaliśmy działalności!

 

Historia Spółdzielni Jedność

W historię Gorlic wpisana jest ponad 100-letnia historia naszej Spółdzielni.

"Jedność" Gorlice

 

Wszystko zaczęło się od utworzonego przez dyrekcję Rafinerii Nafty w Gliniku Mariampolskim konsumu wielobranżowego, który w 1919 roku został przekształcony w spółdzielnię. Wkrótce potem Spółdzielnia Spożywców „Naprzód”, zrzeszona w Związku „Społem”, stała się jedną z wiodących instytucji społeczno-gospodarczych w Gorlicach. Niestety, wybuch II wojny światowej przyniósł okupację i ograniczenie handlu do dystrybucji towarów reglamentowanych. 

W rezultacie, w dniu 8 grudnia 1942 roku, za zgodą władz okupacyjnych powstała Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Jedność”.

 

 

Po wojnie Spółdzielnia zaczyna się rozwijać i przekształcać. Jako najprężniejsza gospodarczo i organizacyjnie w dniu 6 października 1948 roku przejęła wszystkie inne spółdzielnie na terenie Gorlic i okolic tj: „Naprzód”, „Siła”, „Nafta”, Mir”, i Spółdzielnię Robotniczo-Włościańską w Zagórzanach, przekształcając się w Powszechną Spółdzielnię Spożywców „Społem” w Gorlicach.

W 1968 roku została przekształcona w Oddział Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Rzeszowie. Wraz z transformacją gospodarczą kraju, Spółdzielnia przeszła radykalne przekształcenia, a w 1991 roku została utworzona Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa „Jedność”, powracając do pierwotnej nazwy.

Przez wiele lat Spółdzielnia przeżywała różne okresy – lepsze i gorsze, przetrwała wojnę, kryzysy, a także zmiany gospodarcze i polityczne. 

Dzisiaj zatrudniamy około 110 pracowników i posiadamy 5 sklepów spożywczych, 2 zakłady produkcyjne oraz 2 punkty sprzedaży przy piekarniach. Jesteśmy gotowi dostosować się do każdych zmian rynkowych i konkurować z najlepszymi, tak jak robimy to już od ponad 100 lat.